Λ.Αμφιθέας 167, 175 63 Π.Φάληρο

Tel : +302109852220

Email :  info@soc.com.gr

Website : https://soc.com.gr

Αίθουσες: Ελ.Βενιζέλου 78 Νέα Σμύρνη